Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Varčevanje z energijo«

Nagradna igra je bila zaključena 20. januarja 2014.

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »URESNIČUJMO, Z ENERGIJO VARČUJMO!«

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »Uresničujmo, z energijo varčujmo!« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 20. decembra 2013 do vključno 20. januarja 2014.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema ta Pravila in pogoje sodelovanja in da se z njimi strinja.

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija podjetja organizatorja in spletnega mesta uresnicujmo.si.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNEM KVIZU

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali sodelujejo pri organizaciji nagradni igri in njihovi družinski člani.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri bodisi poda vsaj en predlog na temo varčevanja z energijo, in sicer tako, da ga objavi na zidu naše Facebook strani - Učinkovita raba energije (https://www.facebook.com/Uresnicujmo) oz. deli ali "povšečka" omenjeno povezavo.
Sodelujoči mora obenem poslati svoje podatke (ime, priimek, stalni naslov) na elektronski naslov sodo@sodo.si v sporočilu z zadevo »Nagradna igra« skupaj s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, e-mail). Upoštevala se bodo samo sporočila, ki vsebujejo vse zahtevane podatke. Z odgovorom in oddajo podatkov postane oseba sodelujoči.

NAGRADE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Sklad nagrad predstavlja 5 promocijskih naglavnih svetilk za tek, katere prejme pet izžrebanih sodelujočih v nagradni igri, ki bodo v komentar objavljenega članka »Kako prihraniti energijo v času praznikov« objavili lasten predlog na omenjeno tematiko, delili ali povšečkali stran in pravilno oddali svoje podatke.
Izbor nagrajencev bo izveden z naključnim računalniškim žrebom v prisotnosti predstavnikov organizatorja. Žreb se bo izvajal na sedežu organizatorja 22. 1. 2014. V žrebanju bodo sodelovale vse pravilno izvedene prijave, ki bodo prispele na naslov sodo@sodo.si do 20. 1. 2014 do 23.59:59 ure.
Izbor nagrajencev je dokončen in se nanj ni mogoče pritožiti. Nagrajenci bodo z imenom, priimkom in krajem bivanja objavljeni na http://www.uresnicujmo.si/pravila_in_pogoji .

PREVZEM NAGRAD
Nagrajenci bodo o nagradi in prevzemu nagrade obveščeni v roku 3 delovnih dni po žrebanju, in sicer po e-pošti na naslov, s katerega so poslali e-sporočilo za sodelovanje v nagradni igri. Nagrade bodo prejeli v roku 5 delovnih dni po pošti na naslov, ki so ga navedli v elektronskem sporočilu. Če nagrajenec ni navedel oz. ni posredoval svojih podatkov oz. jih je navedel nepopolno ali če mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. Organizator te nagrade ne bo podelil in je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.
Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradnih igrah organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke zbrane osebne podatke uporablja izključno za namene obveščanja o nagradni igri.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po e-pošti na naslov sodo@sodo.si.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih še 365 dni po poteku nagradne igre.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve
• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu uresnicujmo.si in na Facebook strani Učinkovita raba energije.
Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na sodo@sodo.si.

Maribor, 20. 12. 2013
 

Projekt izvaja:

  • sponsors
© 2011 - 2016 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.